Projekty pełnobranżowe:

  • koncepcyjne (do warunków zabudowy),
  • budowlane,
  • wykonawcze,
  • powykonawcze,
  • dokumentacja do zaświadczeń o samodzielności lokali;

Od warunków zabudowy, przez pozwolenia na budowę, do pozwolenia na użytkowanie.