Osiedla mieszkaniowe:

  • pełnobranżowe projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych (koncepcja, budowlany, wykonawczy, powykonawczy)
  • adaptacja projektów powtarzalnych,
  • pełnobranżowe projekty zagospodarowania terenu (ukształtowanie terenu, mury oporowe, ciągi piesze, dojazdy, parkingi, rekreacja, mała architektura);
  • mała retencja.