Budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej: przychodnie, poradnie, domy pomocy i opieki społecznej.