Budynki produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe, magazynowe, wiaty, garaże.