Budynki mieszkalne jednorodzinne z infrastrukturą, przyłączami i zagospodarowaniem terenu (budowa i przebudowa), w tym domy letniskowe, altany rekreacyjne, zabudowa siedliskowa, osiedla.