Budynki administracji publicznej, biura, kooperatywy, konferencyjne.